EspaņolCatalāEnglish
Categories
Cerca Ràpida
Informació

Torres Fedelich Ciutadella

C/ Sastres, 1 - POICI
07760 - Ciutadella de Menorca

Tel.: 971 384 511

Facebook Facebook


ISO-9001 E ISO-14001

ISO-9001 ISO-14001

El nostre sistema de qualitat i de gestió mediambiental han estat certificat segons la normes ISO-9001:2008 i ISO-14001:2004, que ens permet oferir als nostres clients productes i serveis en condicions notables de fiabilitat, seguretat i protecció del medi ambient.

 

POLÍTICA DE QUALITAT

El GRUP TORRES entén que la implantació d'un Sistema de Qualitat d'acord amb la norma UNE-EN-ISO 9001: 2000 és un pas fonamental per assolir les expectatives dels seus clients com a objectiu bàsic que ha de perseguir-per mantenir i millorar la seva competitivitat.

Satisfer les expectatives dels clients significa per al GRUP TORRES poder oferir, en compliment amb les necessitats mediambientals i de seguretat, productes i serveis que tinguin característiques tècniques i de qualitat excel·lents, així com contemplar la millora contínua dels mateixos, a fi de garantir la màxima rendibilitat dels vehicles comercials com productes d'inversió, tant pel que fa a venda de nous productes com a el subministrament de serveis d'assistència postvenda. Així mateix, el GRUP TORRES té com a objectiu la millora contínua de l'eficàcia del seu Sistema de Qualitat, a través de les successives revisions el mateix.

La motivació, l'educació i la formació seran les eines fonamentals per millorar les destreses dels treballadors i la seva presa de consciència en matèria de qualitat, a més de constituir el mitjà ideal per crear un clima de cooperació fructífera entre tots els Departaments de l'GRUP TORRES i seus proveïdors.

El Gerent del GRUP TORRES assumeix el compromís, responsabilitats i metes que d'aquesta Política de Qualitat es deriven, mitjançant l'adopció dels instruments i eines especificats en el sistema de qualitat.

 

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

GRUP TORRES entén que la protecció mediambiental és un pilar bàsic en la gestió de la seva empresa i assumeix plenament les seves responsabilitats per respectar i conservar l'entorn.

D'aquesta manera, és Política de GRUP TORRES establir i mantenir un alt grau de compromís envers el medi ambient, exigible a tots els membres de l'Organització, proporcionant formació al seu personal per a la seva consecució i potenciant actituds i comportaments respectuosos amb el medi ambient .

Amb aquesta finalitat, el gerent de GRUP TORRES es compromet a donar compliment als principis mediambientals establerts en aquesta Política.

1. Compliment de la legislació:

GRUP TORRES desenvoluparà procediments per assegurar la identificació i compliment de tots els requisits legals que siguin d'aplicació a les seves activitats, instal·lacions i serveis.

2. Millorar l'impacte mediambiental:

GRUP TORRES identificarà i buscarà la reducció dels impactes mediambientals significatius que siguin conseqüència de les seves activitats i aplicarà els principis de prevenció de la contaminació, quan i on sigui possible.

GRUP TORRES promourà un ús racional i eficaç dels recursos naturals, sense comprometre les necessitats de l'activitat.

GRUP TORRES establirà i revisarà objectius i metes mediambientals, dins d'un procés de millora contínua d'acord amb els seus recursos i impactes ocasionats.

GRUP TORRES facilitarà la comunicació mediambiental interna i externa.

GRUP TORRES transmetre entre el personal, tant propi com contractat, la importància de la seva col·laboració en el compliment dels compromisos mediambientals adoptats amb la millora contínua de la seva activitat.

 

Continua